دیوان عدالت اداری، موتورسواری زنان و یک رأی تاریخی
اشتراک گذاری

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور با صدور رأی به نفع موتورسواری زنان آن را قانونی اعلام نموده و صدور گواهی نامۀ موتور برای زنان را فاقد منع حقوقی دانسته است. پیرو این رأی معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرده و از درخواست تجدیدنظر دربارۀ این حکم خبر داد.

قانون موتور سواری زنان

سیراف خبر؛ ایرِن واعظ‌زاده: دیوان عدالت اداری کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور با صدور رأی به نفع موتورسواری زنان آن را قانونی اعلام نموده و صدور گواهی نامۀ موتور برای زنان را فاقد منع حقوقی دانسته است. پیرو این رأی معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان، اطلاعیه‌ای صادر کرده و از درخواست تجدیدنظر دربارۀ این حکم خبر داد.

در پی تعارضات و واکنش هایی (نظیر فردی بودن رأی صادره و قابل تسری نبودن به عموم) مبنی بر درخواست تجدید نظر دیوان عدالت جهت قانونی شدن صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، توسط پلیس راهور و در نهایت، تأیید صدور این حکم، تصاویر و بازخوردهایی در راستای تأیید و اجرای حکم مربوطه در فضای مجازی منتشر گردید که رنگی از توهین و انجماد افکار را در پی داشت.

یک نمونه از این موارد تصاویر زنان مسن چادری با پوششی روستایی که با پای برهنه موتور سواری می‌کنند، در روزهای اخیر، در گروه‌ها و شبکه‌های مختلف مجازی دست به دست چرخیده و مضحکۀ خاص و عام شده است. این تصاویر ساختگی آشکارا گویای این واقعیت تلخ می‌باشد که در جامعۀ مردسالار و ناآگاه کنونی، مسائل مربوط به زنان همواره به شرم‌آورترین شکل ممکن تقلیل داده و به سخره گرفته می‌شود.

قانون موتور سواری زنان

در بسیاری موارد از سوی افراد زیادی که گاه روشنفکران را نیز شامل می‌شود، شاهد این ادعای کذب هستیم که خود زنان علت اصلی و اساسی تبعیض بوده و برخورد زنان در موقعیت‌های گوناگون با مسائل مختص خودشان، تولید کننده و بازتابندۀ نابرابری‌های موجود در جامعه می‌باشد. اما با اندکی تأمل و اندیشه پیرامون وقایع و رویدادهای مربوط به زنان در خواهیم یافت که به واقع ریشۀ آنچه تبعیض و نابرابری قلمداد می‌گردد، فقط نظم متعصبانه و تنگ نظر مردسالارانه است.

در بسیاری موارد قید و بندی‌های تحمیل شده به زنان، هیچ گونه منع شرعی و قانونی نداشته و تنها بنا به سلیقۀ نظم حاکم در اجتماع در قالب‌های تصنعی معطوف به عرف انعکاس می‌یابد؛ به بیان دیگر، تعاریف و کلیشه‌های غلط از زن و زنانگی و القای بایدها و نبایدها به جنسیت زن و همچنین بی‌توجهی و نادیده گرفتن جایگاه و ارزش زن، نوعی از پروپاگاندای نظام مردسالاری و مشتقات مربوط به آن را به نمایش می‌گذارند که می‌خواهد این تفکر غالب را به نیمی از جمعیت جامعه تحمیل سازد که مشکل و معضل اصلی خود آنان می‌باشند.

قانون موتور سواری زنان

آنچه در مسئلۀ اجتماعی دیده شد و به ظهور رسید، عقب ماندن بخشی از جامعه از خودش بود. یکی از ذهنیت‌های عام کنونی در جامعۀ ما آن است که سیستم حقوقی از فهم عمومی عقب‌تر است. صدور این رأی به نفع زنان برای موتورسواری توسط عالی‌ترین مرجع قضائی کشور گویی جامعه را ورق زد تا باز سویۀ مغفول خود را ببیند: این بار به خوبی عقب ماندن جامعه از مدعای خودش و نیز سیستم حقوقی، به نمایش در آمده تا دانسته شود همچنان بخش بزرگی از جامعه توانایی دیدن زنان را در موقعیت برابر با مردان ندارد.

قانون موتور سواری زنان

تصاویر منتشر شده که پیشتر شرح آن رفت، مصداق بارز همان کلمات و عبارات تحقیر آمیزی است که برای هنرمندان و هنرپرورانی چون تهمینه میلانی، فاطمه معتمدآریا و لیلا حاتمی به کار برده شده بود و عجب اینکه چطور می‌شود که مردان سالخوردۀ این صنف بزرگ، خان و سالار لقب می‌گیرند و زنان می‌شوند پیرزن؟

اشتراک گذاری

لينک کوتاه :

avatar
  عضویت  
اطلاع رسانی