مردم چه موقع مشارکت می کنند؟
اشتراک گذاری

منظور از مشارکت تنها مشارکت در انتخابات و یا مشارکت در روز انتخابات نیست. منظور ازمشارکت مردم، شرکت آن ها در سرنوشت خود در همۀ ایام و در همۀ عرصه های کشور است.

امان الله شجاعی

به گزارش سیراف خبر، منظور از مشارکت تنها مشارکت در انتخابات و یا مشارکت در روز انتخابات نیست. منظور ازمشارکت مردم، شرکت آن ها در سرنوشت خود در همۀ ایام و در همۀ عرصه های کشور است. اگر مشارکت فقط منحصر به روز و یا ایام انتخابات باشد، بی شک به یاس و نا امیدی می انجامد و حتی افراد بسیار با انگیزه را هم منزوی می کند.
مشارکت مخصوصاً از نوع سیاسی اش زمانی با انگیزه ادامه می یابد که مشارکت کنندگان در عمل به حساب آیند. چنانچه مردم به حساب آیند و بازیگران اصلی در عرصه های مختلف کشور باشند، هم کشور به سوی توسعه و ترقی حرکت خواهد کرد و هم حاکمان می توانند سر فرزانه در مقابل گستاخی های بیگانگان ایستادگی کنند و پاسخ های لازم و در خوری به آن ها بدهند.
آنان که در این موقعیت حساس با تریبون هایی که از مردم به دستشان رسیده به سختی به گزافه گویی مشغول و در پی تسویه حساب های سیاسی اند، باید بدانند که مالک این کشور و این تریبون‌ها مردمند و نه جناح و یا گروهی خاص. استفاده های نادرست و خارج از هدف انتفاع مالک، به قول علماء عین غصب و به قول حقوقدانان از رفتارهای فضولی است.

در همۀ ایام و به ویژه در این موقعیت حساس، باید گفته شود که غصب اموال عمومی و فضولی در معاملات و نیز رساندن ضرر و زیان به مالکان اصلی این کشور که مردم ایرانند، “موقوف” و ممنوع است. اگر مشارکت مردم را می خواهیم و می جوییم، مردم باید به این «احساس» برسند که به حساب می آیند و مالکیت و حاکمیت آنان به رسمیت شناخته می شود. این احساس تنها در صورتی پدید می آید که بسیاری از روندهای متضاد با اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مردم را بر سرنوشت خود حاکم داشته، تغییرات ملموسی کند و زمینه برای مشارکت عمومی فراهم آید.

دکتر امان الله شجاعی؛ تحلیل‌گر مسائل سیاسی

 

اشتراک گذاری

لينک کوتاه :

avatar
  عضویت  
اطلاع رسانی