عمارت دهدشتی

تخریب بلادلیل بخشی از عمارت باشکوه دهدشتی در این سالها بیش از پیش آزار دهنده است. این نگاهی کوتاه و دوباره به این تخریب سلیقه ای و ناموجهی است که توازن عمارت را بر هم زده است.

حیوان آزاری

حیوان آزاری (به انگلیسی: Zoosadism) به عنوان نوعی بزه‌ کاری و نابه هنجاری اجتماعی خطرناک شناخته می‌ شود که ریشه در مشکلات روحی و روانی افراد دارد و در آن، فرد حیوان آزار از زجر و عذاب حیوانات لذت می‌ برد. امروزه در اکثر کشورهای جهان، حیوان‌ آزاری جرم انگاری شده و حتی پلیس فدرال […]