سید محمد خاتمی آیا رفع ممنوع التصویری شده است؟

روزنامل اعتماد اقدام به انتشار تصویر سید محمد خاتمی نموده است. سید محمد خاتم از سال ۹۳ به این سو با محدودیت های زیادی از جمله ممنوع التصویری مواجه بوده که مجادلۀ دامنه داری میان مقامات سیاسی کشور در سه قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه پدید آورده است. اینک پرسش این است آیا انتشار این تصویر نشانه ای از خبرهای بزرگ تر در راه است. با ما بررسی این پرسش را همراه شوید.

۶ شهریور ۱۳۹۸

دعوت نسیم جنوب برای تهیۀ کیف و نوشت افزار

هفته نامه نسیم جنوب نیز به همین مناسبت از خیرین و نیکوکاران دعوت کرده است که به پویش «هر نفر یک کیف» پیوسته و برای خرید کیف بخشی از دانش آموزان کم بضاعت، مبلغ پنجاه هزار تومان به حساب این هفته نام واریز کنند تا با تجمیع این کمک ها اقدام به خرید و تحویل این کیف ها به دانش‌آموزان شود.

۳ شهریور ۱۳۹۸

مصطفی سالاری و سازمان تأمین اجتماعی

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور شده است. سالاری به عنوان یک بوشهری موفق شده مدارج عالی قدرت را به تندی و زیرکی طی کند و اینک به مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور تکیه بزند. اما حضور در این سازمان با توجه به سابقۀ دو مدیر سابق و نیز شرایط کنونی کشور تهدیدی برای او می سازد. آن تهدید کدام است؟

۲ شهریور ۱۳۹۸

زین دوچرخه باعث تحریک جنسی زنان و خودارضائی می شود

به گزارش سیراف‌خبر، معاونت تهذیب حوزۀ علمیۀ قم مطلبی با عنوان «آسیب شناسی دوچرخه ­سواری دختران و زنان» به قلم حجت الاسلام کاظم علی محمدی منتشر نموده که در آن به بررسی دلایل فقهی جایز نبودن دوچرخه سواری بانوان پرداخت شده است. در این مطلب عنوان شده که زین دوچرخه باعث تحریک جنسی بانوان و […]

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اتحاد ملی بر بستر آزادی‌های فردی

آنچه امروز دغدغۀ ایرانیان دل نگران از شرایط کنونی کشور است، مسئلۀ ناتوانی سیستم در ایجاد بستری برای اتحاد ملی بر پایۀ آزادی‌های فردی در کشور است. انتخابات پیش روی مجلس می‌تواند فرصت مناسبی برای حرکت در این مسیر باشد تا ضمن حفظ تفاوت‌های فردی و آزادی‌ها مصرح در قانون اساسی برای یکایک ایرانیان، مجالی جهت بروز اتحاد بر مبنای آزادی گردد.

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

شورای شهر بوشهر، آشفتگی گفتمانی و جریان اصلاحات

شورای شهر بوشهر به نحو شگفت انگیزی از آشفتگی گفتمانی رنج می‌برد. گفتمان در مفهوم بسیار سادۀ خود چیزی جز مجموعه ای از واژه‌ها نیست که با نشستن در کنار یکدیگر، مجموعه ای از آرمان‌ها و هویت‌ها را می‌سازند و در نهایت این آرمان‌ها و هویت‌ها به مثابۀ اهداف و برنامه‌ها در می‌آیند و برای اجرای آنها، قدرت سیاسی به استخدام در می‌آید تا جامعه بر حسب آن اداره شده و شکل گرفته شود. وقتی ما به گفتمان رأی می‌دهیم و افرادی «گفتمان محور» را به ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر می‌فرستیم به چنین پرسه‌ای(با تسامح) رأی داده ایم.

۱۶ مرداد ۱۳۹۸