صفحه نخست روزنامه بامداد جنوب ۱۴ آذر

صفحه نخست روزنامه بامداد جنوب ۱۴ آذر

۱۴ آذر ۱۳۹۸

بافت تاریخی بوشهر

بافت تاریخی یا بافت قدیمی; این بافت در شهر بوشهر واقع شده و با قدمت دوره افشاریه تا قاجاریه، به شماره ۲۳۶۰ در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

۱۱ آذر ۱۳۹۸

صفحه نخست روزنامه پیام عسلویه ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه پیام عسلویه ۱۱ آذر

۱۱ آذر ۱۳۹۸

صفحه نخست روزنامه بامداد جنوب ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه بامداد جنوب ۱۱ آذر

۱۱ آذر ۱۳۹۸

اتیمولوژی واژه عسلویه چیست ؟ + عکس

اتیمولوژی واژه عسلویه چیست ؟ در حقیقت اتیمولوژی به معنی حقیقی واژه اشاره میکند که در اینجا به معنی واژه عسلویه مربوط می شود.

۱۰ آذر ۱۳۹۸

صفحه نخست روزنامه پیام عسلویه ۱۰ آذر

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام سیراف خبر بخوانید تصاویر خبری را در اینستاگرام سیراف خبر دنبال کنید

۱۰ آذر ۱۳۹۸

صفحه نخست روزنامه بامداد جنوب ۱۰ آذر

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام سیراف خبر بخوانید تصاویر خبری را در اینستاگرام سیراف خبر دنبال کنید

۱۰ آذر ۱۳۹۸