معضلات ساختاری مبارزه با فساد در ایران و دعواهای سیاسی مبتذل

معضلات ساختاری مبارزه با فساد چهار ضلع اساسی دارد که باید در دعوای اخیر رئیس جمهور با رئیس قوۀ قضائیه آن چهار ضلع را با هم دید و نسبت این مناقشه را با آن سنجید.

۲۰ آبان ۱۳۹۸

طرح سرا یا سامانه رأی سنجی اصلاح طلبان چیست؟

طرح سامانۀ رأی سنجی اصلاح طلبان رونمایی شده است و واکنش های فراوانی را برانگیخته. در این تحلیل می کوشیم نگاهی به جزئیات این طرح داشته باشیم.

۱۹ آبان ۱۳۹۸

پوستر کارگاه چند همسری و «آن آیه» در سورۀ نساء که مخفی نگه داشته می شود

پوستر کارگاه چند همسری در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و واکنش های فراوانی را دامن می زند. در این نوشته می کوشم از زاویۀ قرآن و نگاهی تازه به دو آیل کلیدی در مسئلۀ تعدد زوجات این نگاه ظاهرگرا و مخرب به زنان را به نقد بکشم.

۱۳ آبان ۱۳۹۸

عیسی کلانتری را از بوشهر بیرون کنید؛ اینجا دیگر کسی پتروشیمی نمی‌خواهد

عیسی کلانتری به بوشهر آمده است تا یکی از کهنه ترین پروژه های صنعتی استان را تعیین تکلیف کند. این دل نوشته ای در خطاب به رئیس سازمان محیط زیست کل کشور است.

۲ آبان ۱۳۹۸

ساخت پارکینگ عمومی شهر بوشهر در یک نگاه کوتاه کارشناسی

لایحۀ شهرداری بوشهر برای ساخت پارکینگ عمومی شهر بوشهر با چه چالش هایی رو به رو است. نگاه یکی از کارشناسان حوزۀ شهرسازی را به صورت اجمالی در این یادداشت بررسی می کنیم.

۳۰ مهر ۱۳۹۸

آنچه سالاری نگذاشت و آنچه گراوند و امیری پذیرفتند: پارک لیان از دست می رود

پارک لیان به عنوان پروژه ای ملی بار دیگر در دستور کار شهرداری و استانداری بوشهر قرار گرفته استغ اما دیوار کشی در پارک لیان بوشهر شهروندان را نگران و معترض کرده است که ممکن است به جدا شدن بخش عمده ای از پارک منتهی شود.

۲۵ مهر ۱۳۹۸

اصلاح طلبان و آن سه کاری که کردند و اعتباری که نمانده

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بوشهر سه تصمیم اشتباه و پر هزینه گرفته است. به بهانۀ انتصاب مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان بوشهر نگاهی به این سه اشتباه می اندازیم و قدرت تحلیل منتهی به این تصمیمات غلط را می کاویم. این بی اعتباری در آستانۀ انتخاباتی دیگر رخ داده است.

۲۰ مهر ۱۳۹۸