گفتگو با زن آتش نشان بوشهری: ما را عقب راندند

به مناسبت روز آتش نشان به پای گفتگو با یک آتش نشان زن بوشهری نشستیم. سمیه محمودوند آتش نشان زن بوشهری با یازده سال سابقۀ کار در آتش نشانی بوشهر از همۀ فراز ها و فرودهای کارش می گوید. از زمانی که نماد بود تا امروزی که به یک کارمند اداری مبدلش کرده اند.

۸ مهر ۱۳۹۸