مدیر کل ثبت احوال بوشهر :۹۳ هزار بوشهری فاقد کارت هوشمند ملی هستند

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: بیش از ۹۳ هزار نفر از مردم استان بوشهر هنوز برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نکرده‌اند.

۲۸ شهریور ۱۳۹۸