۳۰۰ بوستان و ۱۶۰ زمین ورزشی در روستاهای استان بوشهر احداث شد

معاون بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره اینکه گام‌های مهمی برای توسعه روستاها برداشته شده است از احداث ۳۰۰ بوستان و ۱۶۰ زمین ورزشی در روستاهای استان خبر داد.

۳ شهریور ۱۳۹۸