داوری ها بال های شاهین را هر بار می شکنند+ خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر – صنعت نفت آبادان + نظرسنجی پنالتی

نتیجه دیدار شاهین بوشهر و صنعت نفت آبادان در حالی یک یک به اتمام رسید که تماشاگران شاهین با شعارهای خود علیه داوری، اعتراض خود را نسبت به بی عدالتی علیه تیمشان اعلام کردند. یک پنالتی آشکار از دید داور به دور می ماند و این جای بسیار تعجب دارد. در ادامه فیلم و عکس بازی دیروز شاهین وجود دارد. به نظر شما پنالتی بود ؟

20 آذر 1398