پاسخ عجیب تهیه کننده « ستایش » به انتقاد ها

آرمان زرین کوب: شما می‌گویید در فصل سه ستایش نرگس محمدی خیلی جوان شده است و من می‌گویم اینگونه نیست او صاحب انگیزه و آرامش شده است که دلایل این ماجرا هم به لحاظ تحلیل شخصیت و واکاوی شخصیت نسبت به موقعیتی است که در آن قرار گرفته است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۸