ترافیک در خیابان سنگی

ترافیک در خیابان سنگی یکی از معضلات شهری است. در این گزارش نقطه نظر شش تن از پیشکسوتان محلۀ سنگی را جویا شدیم که معتقد بودند چگونه سیاست های غلط شهرداری این خیابان و محله را از بین برده است و تنها به سود دولت و شهرداری تمام شده است.

پدرتاکسیدرمی ایران

سیراف خبر: هدایت‌ الله تاجبخش که به او لقب پدر تاکسیدرمی ایران داده اند از ۱۰ سالگی تفنگ بر شانه داشته و با پدر، عمو و برادرش به شکار میرفته است. داستان این شخص به روزهایی برمی‌گردد که همراه برادرش به این فکر افتادند، پرنده‌ای را که زده‌ اند ترمیم کنند، او می گوید: به […]

ژورنال عکس