کودکان و آزارهای جنسی

سیراف خبر؛ نرگس ستوده: پدیده های اجتماعی نظیر ازدواج سفید، رشد روز افزون طلاق، اعتیاد، شبکه های اجتماعی، و … باعث گردیده تا هزینه هایی در پی داشته باشد. هزینه هایی که گاها فقط زندگی خود فرد یا خانواده اش را در برنمی گیرد و جامعه را نیز متلاطم می کند. به منظور آگاهی بخشی […]

آلودگی نفتی

خلیج فارس جزو مناطق بسیار حساس زیست محیطی است! خلیج فارس از نظر زیست‌ محیطی و تنوع زیستی بسیار مهم و با ارزش است، برای مثال آب‌ سنگ‌ های مرجانی و جنگل‌ های حرا از جمله اکوسیستم‌ های ارزشمند این منطقه محسوب می‌ شوند. به علت عدم پیشگیری و ایمن سازی خطوط نفتی، هر چند […]