کاربرد واژه معلول

مهرماه مناسبت‌های تقویمی همچون روز ناشنوایان و روز نابینایان را در خود جا داده است. روزهایی که معمولاً در نزد عموم به عنوان روز معلولین یاد می شود. اما آیا کاربرد واژۀ معلول در نزد افرادی که مشکلات جسمی دارند مطلوب است؟ آیا واژه‌ای پاکیزه برای اطلاق این بخش از اجتماع محسویب می‌شود؟ آیا تا کنون به خشونت مستتر در این واژه اندیشیده‌ایم؟ با ما در این گزارش مردمی همراه باشید.

ژورنال عکس